Regler Åk. 6

 

 

Detta gäller för årskurs 6

Alla lag spelar med 3 utespelare spelare och en målvakt, det skall alltid vara minst en tjej på
plan. Planens storlek är 18 * 12 m och sarg. . Matcherna är 1 * 12 minuter långa med
rullande klocka. Klubbor och målvaktshjälm kommer att finnas att låna för de som inte har.

Årskurs 6 spelar matcher med resultat-tabell och gruppslutspel.
Spelregler
Turneringen spelas i en klass i varje årskurs, dvs flickor och pojkar i samma lag. En spelare får
deltaga i max ett lag under Copa Del Lisch Junior 2017. En klass får anmäla flera lag, dock
med minst en kille eller tjej per lag (helst minst två av varje per lag – annars måste en spelare
spela hela tiden utan byte!).
För årskurs 6 gäller att ändringar i lagen inte får ske under turneringen om inte synnerliga
skäl föreligger. T.ex. om en klass har flera lag med i turneringen och det ena laget åker ur får
man inte plocka in spelare från det andra laget.
Reglerna skall användas med mycket sunt förnuft.
Spelarbyten görs flygande på anvisad plats
Speltiden är 1x12min, samtliga matcher startar och slutar samtidigt i hallen
Efter avblåsning skall spelet återupptas med en fast situation (tekning, inslag, frislag eller
straffslag)
När en onaturlig situation uppstår vidtas teckning (ex. demolerad boll)
När bollen lämnar planen / träffar taket vidtas inslag
Frislag vidtas vid följande situationer:
– När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på motståndarens klubba eller kropp
– När en spelare före eller efter tillslag av bollen för klubbladet över knähöjd
– När en spelare tacklar undan en motståndare
– När en spelare spelar bollen med foten i mål
– När en spelare avsiktligt nickar eller spelar bollen med handen
– När en spelare liggande eller sittande spelar bollen
– När en spelare kastarklubban eller deltar i spelet utan klubba
– När en spelare befinner sig i målområdet
– När en spelare INTE intar ett avstånd av minst 1,5m från bollen vid en fast situation
Straffslag utdöms när en målsituation pågår och förhindras genom att motståndaren begår
en frislagsbelagd förseelse.